Video

Et indblik i folkeskolen

Nyborg Kommune har fået en stak små film, som giver et lille indblik i folkeskolerne i kommunen. Det kan være sammenhængen mellem dagtilbud og skole, bevægelse i undervisningen, valg af ungdomsuddannelse og meget mere.

Matematik og bevægelse - hent et regnestykke

Jeg har lavet en serie videoer til Nyborg Kommunes hjemmeside og SoMe, der viser livet i kommunens mange forskellige folkeskoler. Nogle ligger ude i landsbyerne, andre inde midt i Nyborg. Fælles for dem alle er, at alle har hver deres særkende, mens deres ligheder og fælles mål om en god skoledag for alle børn, skinner igennem.

En tryg start på dagen – Freja står op en halv time før op sine klassekammerater

Matematik og bevægelse – hent et regnestykke

Rammer for skoledagen – tryghed, trivsel og læring

Det har stor betydning for elevernes læring, at de trives og er trygge.

Den gode overgang – sammenhæng mellem dagtilbud og skole

Hvert år i august måned starter en masse børn i 0. klasse. Men overgangen fra dagtilbud til skole starter længe før.